luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   สนทนาเรื่องราวหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์  (Read: 5577 times - Reply: 20 comments)   
สิทธิ์

Posts: 590 topics
Joined: 5/11/2552

สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
« Thread Started on 6/11/2552 12:47:00 IP : 203.148.162.128 »
 

หากจะมีผู้ถามว่าเราได้อะไรจากหลวงปู่ คำถามนี้อาจทำให้เราอึ้งอยู่นานเพราะไม่รู้จะสรุปธรรมคำสอนและความเมตตาของท่านอย่างไรจึงจะถูกตรงและครอบคลุมทั้งหมด  ในความเห็นส่วนตัว สิ่งที่ท่านให้นั้นก็คือ "หลัก" หรือ "ความเห็นชอบ" นั่นเองตลอดระยะเวลานับสิบ ๆ ปี ที่ท่านเมตตาอบรมสั่งสอนสานุศิษย์ ทัศนะหรือความเห็นที่ลูกศิษย์ค่อย ๆ ซึมซับรับการปลูกฝังจากหลวงปู่ ก็คือ

๑. ในการจะให้ถึงเป้าหมายไม่ว่าจะระดับไหนก็ตาม เราต้องลงมือปฏิบัติเอง มิใช่เอาแต่อ้อนวอนอธิษฐาน เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการกระทำและความเพียร

๒. หลักใหญ่ในการปฏิบัติคือการเจริญศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งก็คือการพัฒนาชีวิตที่ครบองค์รวมที่ครอบคลุมการพัฒนาด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ดังนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา จึงเป็นหัวใจของการปฏิบัติที่ต้องมีให้ครบ ซึ่งหลวงปู่พูดถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่ง

๓. ในเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติเอง ดังนั้นก็ควรต้องสอบทานตัวเอง เรียกว่าให้รู้เอง เห็นเอง ไม่ต้องรอให้อาจารย์ที่ไหนหรือใคร ๆ มาคอยพยากรณ์ให้ว่าเราถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้ว ซึ่งหลวงปู่ก็ได้ให้หลักในการสอบทานตัวเองแล้วว่า การปฏิบัติที่ทำให้โลภ โกรธ หลงของเราลดลง จึงจะถือว่าเดินมาถูกทาง หากเป็นไปในทางส่งเสริมกิเลสก็ให้รู้เท่าทันว่ามาผิดทางแล้ว รีบกลับตัวเสียก่อนจะหมดอายุขัย

๔. ในระหว่างแห่งการปฏิบัติ เราต้องคอยระวังตัวหนอนหรือแมลง (กิเลส) มากัดกินต้นไม้ที่เราปลูก (จิตที่กำลังพัฒนา) ด้วยการสำรวมตา หู ฯลฯ ไม่เป็นคนมอง ฟัง ฯลฯ อย่างขาดสติ  อย่าเป็นคนพูดมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดอวดผลการปฏิบัติ หรือการรู้การเห็นภายใน เพราะจะเป็นรูรั่วหรือช่องทำลายความดีของตัวเอง

๕. หมั่นปลูกศรัทธาและปัญญาให้ตัวเองด้วยการศึกษาพุทธประวัติและพระพุทธวจนะ รวมทั้งมีทัศนะเชิงบวกกับทุกเรื่องราวที่เข้ามากระทบ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
จำนวนข้อความทั้งหมด:  20
1
2
>
แสดงความคิดเห็น
witchuoff

Posts: 2 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 1  « on 6/11/2552 14:03:00 IP : 58.9.137.165 »   
Re: สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
 

ขอบคุณครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
monny

Posts: 0 topics
Joined: 7/11/2552

ความคิดเห็นที่ 2  « on 7/11/2552 1:39:00 IP : 124.122.239.8 »   
Re: สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
 

ขอบคุณครับ  

 

เข้ามาเวปนี้ก็หวังจะได้ธรรมะของหลวงปู่ติดไม้ ติดมือ ติดใจกลับไปเยอะๆ ครับ 

Smiley
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สหายพันตา

Posts: 0 topics
Joined: 7/11/2552

ความคิดเห็นที่ 3  « on 7/11/2552 10:56:00 IP : 122.220.189.67 »   
Re: สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
 
ขอบคุณครับ  !
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
นายใหญ่

Posts: 0 topics
Joined: none

ความคิดเห็นที่ 4  « on 8/11/2552 20:00:00 IP : 119.31.88.59 »   
Re: สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
 

ขอบคุณครับ

 สาธุ..สาธุ...สาธุ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
fnnsn

Posts: 1 topics
Joined: 6/11/2552

ความคิดเห็นที่ 5  « on 9/11/2552 8:41:00 IP : 202.28.179.4 »   
Re: สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
 

เป็นเครื่องเตือนใจเราอย่างดีเลยครับ

 

Smiley
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 41 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 6  « on 9/11/2552 13:37:00 IP : 124.122.250.174 »   
Re: สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
 

อนุโมทนาสาธุค่ะ

หมั่นตามดูจิต..รักษาจิต

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 41 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 7  « on 9/11/2552 13:55:00 IP : 124.122.250.174 »   
Re: สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
 
yingka Talk:

อนุโมทนาสาธุค่ะ

หมั่นดูจิต..รักษาจิต 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
poope

Posts: 0 topics
Joined: none

ความคิดเห็นที่ 8  « on 9/11/2552 18:09:00 IP : 112.142.63.126 »   
Re: สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
 

ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ในการเผยแพร่ธรรมะ ของหลวงปู่ดู่ ด้วยค่ะ

ได้รับคำแนะนำทาง นวรัตน์ดอทคอม ขอบคุณค่ะ

และยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบศิษย์พี่ฯ ทางหน้าจอ 

Smiley
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
คุณชาย

Posts: 1 topics
Joined: 19/11/2552

ความคิดเห็นที่ 9  « on 19/11/2552 19:40:00 IP : 202.149.25.241 »   
Re: สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
 

อนุโมทนา ครับ ขอบคุณที่สอนให้เราสำรวมระวัง ในคำสอนของหลวงปู่ครับ

"ของจริง   ต้องหมั่นทำ" Smiley

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
รชภ

Posts: 7 topics
Joined: 7/11/2552

ความคิดเห็นที่ 10  « on 20/11/2552 6:16:00 IP : 58.10.90.164 »   
Re: สิ่งมีค่ายิ่งที่หลวงปู่มอบให้ลูกศิษย์
 

สิ่งที่หลวงปู่มอบให้นั้นมีคุณค่ามากมายเหลือเกิน และอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือถ้าไม่มีพี่สิทธิ์ ผมก็ไม่ได้อ่านได้ไม่ได้ฟังสิ่งที่ท่านมอบให้ครับ

 

โมทนาน้า...

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
2
>
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   สนทนาเรื่องราวหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 21 Visits: 4,497,068 Today: 1,643 PageView/Month: 96,155