luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   สนทนาเรื่องราวหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   บุญที่ทำแล้วถึงทันที  (Read: 38117 times - Reply: 21 comments)   
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

บุญที่ทำแล้วถึงทันที
« Thread Started on 23/12/2552 IP : 124.121.130.71 »
 

ในบรรดาการทำบุญมากมายหลายอย่างหลายทางนั้น ความพร้อมของและผู้ให้และผู้รับก็นับเป็นปัจจัยที่สำคัญ บ่อยครั้งหากผู้รับอยู่ในภพภูมิที่ต่ำมากก็ยากจะรับบุญได้ แม้ว่าผู้ให้จะเป็นพระอริยเจ้าก็ตาม หรือบางครั้งบุคคลผู้รับไปเกิดในภพภูมิมนุษย์นี้เองก็จะไม่ได้รับชัดเจนอย่างกรณีเป็นเทวดาหรือเปรตชนิดที่มีเศษกรรมเบาบาง

แต่มีบุญอย่างหนึ่งที่หลวงปู่กล่าวรับรองว่าบุญนั้นถึงพ่อแม่ทันที ก็คือบุญจากการอุปสมบทของผู้ที่เป็นลูก ท่านว่าแม้พ่อแม่ตายไปแล้วจะเกิดในนรก อานิสงส์ผลบุญจากพระลูกชายที่ตั้งใจบวชให้บุพการี ก็จะส่งผลเป็นผ้าจีวรไปดึงพ่อแม่ให้พ้นจากนรกได้

ดังนั้น ประเพณีการบวชของชายไทย จึงเป็นวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์อย่างยิ่ง

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: บุญที่ทำแล้วถึงทันที
จำนวนข้อความทั้งหมด:  18
<
1
2
แสดงความคิดเห็น
GIGcomputer

Posts: 0 topics
Joined: 2/3/2553

ความคิดเห็นที่ 11  « on 2/3/2553 14:08:00 IP : 125.25.86.242 »   
Re: บุญที่ทำแล้วถึงทันที
 
Aimee2500 Talk:
สิทธิ์ Talk:

ในบรรดาการทำบุญมากมายหลายอย่างหลายทางนั้น ความพร้อมของและผู้ให้และผู้รับก็นับเป็นปัจจัยที่สำคัญ บ่อยครั้งหากผู้รับอยู่ในภพภูมิที่ต่ำมากก็ยากจะรับบุญได้ แม้ว่าผู้ให้จะเป็นพระอริยเจ้าก็ตาม หรือบางครั้งบุคคลผู้รับไปเกิดในภพภูมิมนุษย์นี้เองก็จะไม่ได้รับชัดเจนอย่างกรณีเป็นเทวดาหรือเปรตชนิดที่มีเศษกรรมเบาบาง

แต่มีบุญอย่างหนึ่งที่หลวงปู่กล่าวรับรองว่าบุญนั้นถึงพ่อแม่ทันที ก็คือบุญจากการอุปสมบทของผู้ที่เป็นลูก ท่านว่าแม้พ่อแม่ตายไปแล้วจะเกิดในนรก อานิสงส์ผลบุญจากพระลูกชายที่ตั้งใจบวชให้บุพการี ก็จะส่งผลเป็นผ้าจีวรไปดึงพ่อแม่ให้พ้นจากนรกได้

ดังนั้น ประเพณีการบวชของชายไทย จึงเป็นวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์อย่างยิ่งอันนี้หมายถึงการบวชหน้าศพใช่ไหมค่ะ? หรือว่าบวชครั้งแรกตอนบุพการียังไม่เสียชีวิตตอนายุครบบวชพระและก่อนแต่งงานใช่ไหมค่ะ? เพราะเคยได้ยินมาว่าถ้าบวชครั้งแรกหลังต่งงานภรรยาจะได้รับผลบุญกุศลไม่ใช่บุพการี

คนโบราญถึงไม่ค่อยให้ชายไทยต่งงานก่อนบวช เห็นเขาเรียกอุปมาอุปมัยว่า "เป็นการเบียดก่อนบวช"ลูกชายบวชเมื่อใด บุพการีได้รับอานิสงค์ทันทีแม้ไม่เต็มใจให้ลูกบวชก็ตามครับ

และแม้ว่าบุพการีจะเสียชีวิตไปแล้วผลแห่งอานิสงค์ก็ยังตามส่งไปถึงครับ

ภรรยาจะได้รับอานิสงค์ด้วยก็ต่อเมื่ออนุโมทนาบุญ หรือ ช่วยงานบวชโดยความยินดีครับ

สำหรับท่านที่ไม่มีบุตรก็ไม่ต้องเสียใจเพราะท่านสามารถเป็นเจ้าภาพบวชเณร บวชพระ ได้รับอานิสงค์เช่นเดียวกันครับ

แต่มีข้อควรรู้สักนิดนะครับว่างานบวชจะต้องไมบาปมาเกี่ยวข้อง(ล้มวัว ล้มควาย เชือดเป็ด เชือดไก่ เลี้ยงเหล้า เล่นไพ่) จึงจะได้รับผลบุญนะครับ

มีเรื่องเกียวกับอานิสงค์ส่งผลถึงบุพการีอยู่ในพระไตรปิฎกไว้จะค้นข้อมูลมาให้อย่างละเอียดครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
GIGcomputer

Posts: 0 topics
Joined: 2/3/2553

ความคิดเห็นที่ 12  « on 3/3/2553 23:09:00 IP : 125.24.90.139 »   
Re: บุญที่ทำแล้วถึงทันที
 
อานิสงส์การบวชในพุทธศาสนา...โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

อานิสงส์การบวช ต่อแต่นี้ไป จะนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ เจ้า ว่าด้วยเรื่อง อานิสงส์การบรรพชา มาคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ความมีว่า

องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์เมื่อทรงพระชนม์อยู่ องค์สมเด็จพระบรมปรารถเรื่องการอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่า การอุปสมบทบรรพชานี้มีอานิสงส์พิเศษ อานิสงส์ อย่างอื่น มีการสร้างวิหารทานก็ดี การถวายสังฆทานก็ดี ทอดกฐินผ้าป่าก็ดี จัดว่าเป็นอานิสงส์สำคัญ แต่อานิสงส์นี้นั้น บุคคลที่จะพึ่งได้ต้องโมทนาก่อน หมายความว่า ถ้าบุตรธิดาของตนบำเพ็ญกุศล บิดามารดาไม่โมทนาย่อมไม่ได้ แต่ว่าการอุปสมบมบรรพชานี้แปลกกว่านั้น องค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า สมมุติว่า บุตรชายของท่านผู้ใดออกจากครรภ์มารดาวันนั้น บิดามารดาก็จากกัน ลูกกับพ่อ ลูกกับแม่ย่อมไม่รู้จักกัน เวลาที่บรรพชานั้น บิดามารดาก็ไม่ทราบ แต่ทว่า ถึงอย่างก็ดี องค์สมเด็จพระชินศรีตรัสว่า บิดามารดาย่อมได้อานิสงส์โดยสมบูรณ์ นี่เป็นอันว่า

อานิสงส์แห่งการการอุปสมบทบรรพชานี้แปลกจากบุญกุศลอย่างอื่น เป็นอันว่าขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า บุญ อย่างอื่นลูกทำไปแล้ว พ่อแม่ไม่โมทนาย่อมไม่ได้อานิสงส์นั้น แต่ว่าการอุปสมบทและบรรพชา บิดามารดาซึ่งคลอดบุตรมาแล้ว ต่างคนต่างจากกันไป พ่อแม่ไม่ทราบว่าบุตรมีรูปร่างหน้าตาเป็นประการใด เพราะจากกันไปตั้งแต่คลอดใหม่ๆ สำหรับลูกชายก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า บิดารมารดาเป็นใคร แต่ว่าอุปสมบทบรรพชาเมื่อไร บิดามารดาย่อมได้อานิสงส์สมบูรณ์

เหตุนี้การอุปสมบทบรรพชาจึงจัดว่า เป็นกุศลพิเศษ ที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงบัญญัติไว้ ทีนี้จะว่ากันไปถึงอานิสงส์แห่งการอุปสมบทบรรพชา

คำว่า บรรพชา นี้หมายความว่า บวชเป็นเณร คำว่า อุปสมบท นี้หมายความว่า บวชเป็นพระ สำหรับท่านที่บรรพชาในพุทธศาสนาเป็นสามเณร อันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ท่านผู้บรรพชาเองคือเณร ถ้าประพฤติปฏิบัติดี นี่เอากันถึงด้านการประพฤติปฏิบัติดี ถ้าปฏิบัติเลวการการบวชเณรก็ถือว่าเป็นการซื้อนรก ถ้าปฏิบัติดีนั้น องค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า ท่านที่บวชเข้ามาเป็นเณรในพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามระบอบพระธรรมวินัย สำหรับ เณรผู้นั้น ย่อมมีอานิสงส์คือ ถ้าตายจากความเป็นคน ถ้าจิตของตนมีกุศลธรรมดา ไม่สามารถจะทรงจิตเป็นฌาน องค์สมเด็จพระพิชิตมารตรัสว่า ท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนโลกมนุษย์ได้ถึง 30 กัป

เช่นเดียวกัน การนับกัปหนึ่ง... คำว่ากัปหนึ่งนั้น มีปริมาณนับปีไม่ได้ องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่า มีภูเขาลูกหนึ่ง เป็นหินล้วนไม่มีดินเจือปน ถึงเวลา 100 ปี เทวดาเอาผ้ามีเนื้ออ่อนเหมือนสำลีมาปัดยอดเขานั้นครั้งหนึ่ง ทำอย่างนี้ 100 ปีปัด 1 ครั้ง 100 ปีปัด 1 ครั้ง จนกระทั่งหินนั้นหมดไป หาหินไม่ได้ เหลือแต่ดินล้วน นั่นจึงจะมีอายุได้ครบ 1 กัป และอีกประการ หนึ่ง ท่านพรรณนาไว้ในพระวิสุทธิมรรคว่า มีอุปมาเหมือนกับว่ามีถังใหญ่ลูกหนึ่งมีความสูง 1 โยชน์ กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์เหมือนกัน มีคนเอาเมล็ดพันธุ์ผัดกาดมาใส่ในถังนั้นจนเต็ม ถึงเวลา 100 ปีก็เอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นออก 1 เมล็ด ทำอย่างนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์ผัดกาดนั้นจะหมดไป เป็นการเปรียบเทียบกันได้กับระยะเวลา 1 กัป นี่เป็นอันว่า กัปหนึ่งเราจะนับเวลาประมาณไม่ได้ เช่นกัปหนึ่งเราจะนับเวลาประมาณไม่ได้ เช่นกัปในปัจจุบันนี้สามารถจะทรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถึง 10 พระองค์ เป็นระยะยาวนานมาก

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่า ท่านที่บวชเป็นเณรเอง และมีความประพฤติปฏิบัติดี ต้อง เป็นเทวดาหรือพรหมอยู่ถึง 30 กัป นั่นก็หมายความว่า อายุเทวดาหรือพรหมย่อมีกำหนดไม่ถึง 30 กัป และเมื่อหมดอายุแล้วจะเกิดเป็นพรหมใหม่ อยู่บนนั้นไปจนกว่าจะถึง 30 กัป หรือมิฉะนั้นก็ต้องเข้านิพพานก่อน สำหรับ บิดามารดา ของบุคคลผู้บวชเป็น สามเณร ย่อมได้อานิสงส์คนละ 15กัป คือครึ่งหนึ่งของเณร หมายความว่าบิดามีอานิสงส์ 15 กัป มารดามีอานิสงส์เสวยความสุขบนสวรรค์หรือพรหมโลก 15 กัป เช่นเดียวกัน เป็นอันว่า บรรพชากุลบุตรของตนไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นสามเณรมีอานิสงส์อย่างนี้

องค์สมเด็จพระมหามุนีตรัสต่อไปว่า บุคคล ผู้ใดมีวาสนาบารมีคือมีศรัทธาแก่กล้า ตั้งใจอุปสมบทในพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์ แต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติชอบ ประกอบไปด้วยคุณธรรม คือมีพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ อันนี้องค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า ท่านที่ บวชเป็นพระด้วยตนเองจะมีอานิสงส์พิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ตรัสไว้ แต่ทว่า ภิกษุสามเณรท่านใดผิดบทบัญญัติในพระพุทธศาสนาก็พึงทราบว่า เมื่อเวลาตายก็มีอเวจีเป็นที่ไปเหมือนกัน อานิสงส์ที่พึงได้ใหญ่เพียงใด โทษก็มีใหญ่เพียงนั้น สำหรับ บรรดาท่านผู้ไม่ใช่บิดามารดาของ บุตรกุลธิดาที่อุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ช่วยในการบวช นี่หมายความว่า เวลาเขาจะบวชพระครั้งหนึ่ง เราทราบเข้าก็ไปบำเพ็ญกุศลร่วมกับเข้าด้วยจตุปัจจัยมากบ้างน้อยบ้าง ให้สิ่งของบ้าง ช่วยขวยขวายในกิจการงานในการที่จะอุปสมบทบ้าง หมาย ความว่า เขาจะบวชลูกบวชหลานของเขา เราไม่มีลูกหลานจะบวช เขามาบอกบุญมาหรือไม่บอกบุญก็ตาม เอาจตุปัจจัยบ้าง เอาของที่จะพึ่งจะใช้ในงานบ้าง ไปช่วยในงานด้วยความเลื่อมใส ถ้าไม่มีจตุปัจจัย ไม่มีของ ก็เอากายไปช่วย ช่วยขวนขวายในกิจการงาน อย่างนี้องค์ สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดากล่าวว่าท่านผู้นั้นจะมีอานิสงส์เสวยความสุขอยู่ บนสวรรค์ หรือในพรหมโลก คนละ 8 กัป

แต่ถ้าหากเป็นคนฉลาด อย่างเช่นเขาบวชพระกัน 42 องค์ เราก็ช่วยกันบำเพ็ญกุศลช่วยในการบวชพระ ไม่เจาะจงท่านผู้ใดผู้หนึ่ง เรียกว่าช่วยหมดทั้ง 42 องค์ ก็ต้องเอา 42 ตั้งเอา 8 คูณ นี่เป็นอันว่า...อานิสงส์ที่ที่จะพึงได้ในการอุปสมบทบรรพาชากุลบุตรกุลธิดา ในพระพุทธศาสนาสำหรับผู้ช่วยงาน แต่ สำหรับท่านผู้เป็น เจ้าภาพ ในฐานะ คนที่บวชไม่ได้เป็นบุตรของเรา แต่ว่าเป็นผู้จัดการขวยขวายในการอุปสมบทบรรพชาให้ อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่า ท่านผู้จัดการบวชจะ ได้อานิสงส์ 12 กัป จะมีผลหลั่นซึ่งกันและกัน

โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ธรรมปฏิบัติเล่ม 1หน้า 29-35
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 13  « on 4/3/2553 21:23:00 IP : 124.121.134.157 »   
Re: บุญที่ทำแล้วถึงทันที
 

โมทนาสาธุครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
Jutharat

Posts: 0 topics
Joined: 8/3/2553

ความคิดเห็นที่ 14  « on 8/3/2553 20:36:00 IP : 58.64.48.208 »   
Re: บุญที่ทำแล้วถึงทันที
 
แล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะ เราจะสามารถทำบุญที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ให้พ่อกับแม่บ้างได้อย่างไรบ้างคะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 15  « on 8/3/2553 22:57:00 IP : 124.121.131.143 »   
Re: บุญที่ทำแล้วถึงทันที
 
Jutharat Talk:
แล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะ เราจะสามารถทำบุญที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ให้พ่อกับแม่บ้างได้อย่างไรบ้างคะ


๑. ปฏิบัติธรรม รวมทั้งอธิษฐานบวชจิต

๒. โน้มนำให้บุพการีมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติ

ได้ ๒ ข้อนี้ ได้บุญมากทั้ง ๒ ฝั่งครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
แม่น้ำห้าสาย

Posts: 0 topics
Joined: 31/3/2553

ความคิดเห็นที่ 16  « on 31/3/2553 16:53:00 IP : 122.154.18.253 »   
Re: บุญที่ทำแล้วถึงทันที
 

สาธุครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
gftor

Posts: 0 topics
Joined: none

ความคิดเห็นที่ 17  « on 6/4/2553 13:54:00 IP : 58.137.145.50 »   
Re: บุญที่ทำแล้วถึงทันที
 

โมทนา สาธุ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
bonzai

Posts: 0 topics
Joined: none

ความคิดเห็นที่ 18  « on 18/3/2555 13:55:00 IP : 58.11.7.53 »   
Re: บุญที่ทำแล้วถึงทันที
 

อนุโมทนาสาธุ..

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
<
1
2
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   สนทนาเรื่องราวหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 11 Visits: 12,450,790 Today: 1,724 PageView/Month: 121,733